Røed Larsen med kronikk i Aftenposten

Den 15. juni skrev Erling Røed Larsen en kronikk for Aftenposten. Kronikken handler om hvordan Covid kan ha varige effekter på det norske bolig- og arbeidsmarkedet, og hvilke implikasjoner økt bruk av hjemmekontor, både på nasjonal og global basis, kan ha for inntektsulikhet. Les hele kronikken her.

Anundsen i e24

Anundsen ble den 14. juni intervjuet av e24 om faktorer som kan forklare fallet i sekundærboligkjøp. Les hele saken her.

Intervju i E24

André Anundsen ble 28. april intervjuet av E24 om boligpriser og tilstedeværelsen av investorer i boligmarkedet. Les hele saken her.