Bobleindikatoren omtalt i Dagens Næringsliv

På nyåret ble Housing Lab sin bobleindikator omtalt i Dagens Næringsliv. Den viser at boligprisene var 16 prosent høyere enn hva som kan forklares av fundamentale forhold (real disponibel inntekt per capita, realrenta etter skatt og boligkapitalbeholdningen per capita) ved utgangen av tredje kvartal 2019.

Les saken her:

https://www.dn.no/eiendom/boligpriser/boligmarkedet/boligsalg/fersk-boligbobleindikator-boligprisene-er-16-prosent-for-hoye/2-1-730568