Housing Lab skriver i Aftenposten

Erling Røed Larsens sier mydighetene måtte balansere presisjon og hastighet. Det var ikke tid til utredninger og utfallsanalyser: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/P9x4zR/verdensoekonomien-vakler-i-viruskrisen-men-er-kuren-verre-enn-sykdommen-erling-roeed-larsen