Housing Lab skriver i Aftenposten

(faksimile Aftenposten 20.3.2020)
Hvordan vil økonomien se ut etter viruskrisen? Lenke:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLd9A1/hvordan-vil-oekonomien-se-ut-etter-viruskrisen-det-er-haap-erling-roeed-larsen