Intervju med E24: Ingen boligboble, men boligprisene kan likevel falle.

André Kallåk Anundsen ble 9. mai intervjuet av E24 om boligbobler og driverne bak boligprisveksten. Hele saken kan leses her. Intervjuet er basert på en nylig publisert forskningsartikkel i Nordic Economic Policy Review. Forskningsartikkelen kan leses her.