Kivedal intervjuet av Fredrikstad Blad

Den 20. september snakket Bjørnar Kivedal med Fredrikstad Blad om Housing Lab sin bobleindikator. Hele saken finner du her.