Ordet «sentralisering» er blitt et skjellsord. Men sentralisering er en del av løsningen, ikke problemet.

I kunnskapsøkonomien vil nærhet til kompetanse bli stadig viktigere.

Lenke til saken:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/XgOMwr/ordet-sentralisering-er-blitt-et-skjellsord-men-sentralisering-er-en-del-av-loesningen-ikke-problemet-erling-roeed-larsen