Større tingretter gir bedre tingretter

For å møte fremtidens krav vil større domstoler stå sterkere.

Lenke til saken:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pLm5AE/stoerre-tingretter-gir-bedre-tingretter-erling-roeed-larsen