Housing Lab holdt seminar for finansministeren og kommunal- og moderniseringsministeren

Den 16. juni deltok Housing Lab på seminaret “Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien” i Finansdepartmentet. Vi snakket om “Den aktuelle situasjonen i boligmarkedet” og “Tilbudssiden i boligmarkedet”. Blant deltakerne var finansminister, Jan Tore Sanner, og kommunal og kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup. Seminaret ble strømmet direkte og ligger her.