Housing Lab med innlegg i Dagens Næringsliv

Jeanette Fjære-Lindkjenn, Markus Karlman, Karin Kinnerud og Ella Getz Wold har skrevet et debattinnlegg i Dagens Næringsliv om kostnadene ved regulering av boliglån. Les innlegget her: Regulering av boliglån har store kostnader | DN. Artikkelen i Samfunnsøkonomen om samme tema kan leses her: Samf-2024-02.pdf (samfunnsokonomen.no)