Røed Larsen med kronikk i Aftenposten

Den 15. juni skrev Erling Røed Larsen en kronikk for Aftenposten. Kronikken handler om hvordan Covid kan ha varige effekter på det norske bolig- og arbeidsmarkedet, og hvilke implikasjoner økt bruk av hjemmekontor, både på nasjonal og global basis, kan ha for inntektsulikhet. Les hele kronikken her.