Røed Larsen skriver i Bygg- og anleggsanalysen BDO

Erling Røed Larsen skriver om “Endring av boligpriser og bosetting post-korona” i Bygg- og anleggsanalysen BDO 2021, s 9 – 11. Les mer her: Endring av boligpriser og bosetting post-korona (bdo.no)